Oferta

Konsultacja psychologiczna

Pomoc w rozwiązaniu problemu i uzyskanie wsparcia psychologicznego.

Diagnoza psychologiczna

Stwarza możliwość opisu obecnego funkcjonowania danej osoby, dzięki odpowiednim narzędziom diagnostycznym.

Terapia indywidualna

Szereg spotkań psychologicznych ukierunkowanych na osiągnięcie celu klienta.

Terapia par/małżeństw

Kształtowanie relacji partnerskich/małżeńskich i wsparcie podczas kryzysu w związku.

Terapia dzieci i młodzieży

Wsparcie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności i potrzebują pomocy psychologicznej w związku z doświadczaniem trudności w swoim życiu.

Terapia rodzinna

Pomoc w rozwiązywaniu trudności zaistniałych w rodzinie.

Poradnictwo wychowawcze

Wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów dziecka w trudnych momentach wychowania.

Psychologia sportu

Kształtowanie kompetencji potrzebnych do osiągnięcia sukcesów sportowych.

Trening Umiejętności Społecznych

Rozwój umiejętności nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów.