Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to proces, dzięki któremu poprzez odpowiednie narzędzia diagnostyczne, można rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka, wyjaśnić powstające problemy, a także przewidywać sposoby ich zmiany.

Jakie są formy diagnozy psychologicznej?

  • Badanie osobowości – pozwala na stworzenie charakterystyki psychologicznej osoby badanej.
    Posługuję się testem MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2.
  • Badanie intelektu (ilorazu inteligencji) – pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej i ocenić sprawność poszczególnych funkcji poznawczych.
    Posługuję się testem Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.

Wykonuję również inne badania psychologiczne. Jeśli jesteś zainteresowany/a, zapraszam do kontaktu.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna?

Przebieg diagnozy psychologicznej uzależniony jest od danego testu psychologicznego. Gdy zdecydujesz się na badanie, wyjaśnię na czym będzie ono polegało.

Zależy Ci na diagnozie psychologicznej?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego.