mgr Anna Prudło

Psycholog, Psychoonkolog, Psycholog transportu

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

Od 6 lat współpracuję w szpitalu z pacjentami, doświadczającymi trudności w zakresie chorób onkologicznych, udzielając im wsparcia, zaś pozostałym pacjentom, będącym w sytuacji kryzysowej, zapewniam opiekę.

W PSYCHOCALMIE udzielam pomocy psychologicznej osobom dorosłym, dążąc do osiągnięcia przez nich satysfakcjonującego życia.

Pracuję w zgodzie z etyką zawodową.