Grupa terapeutyczna dla nastolatków

Grupa terapeutyczna dla nastolatków skierowana jest do osób w wieku 14-17 lat, które:

Uczestnictwo w grupie terapeutycznej pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swoich relacji z innymi, przyczyn przeżywanych trudności oraz poznanie sposobów radzenia sobie ze swoimi problemami.

Jak przebiega terapia grupowa?

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz na dwa tygodnie, trwają półtorej godziny i uczestniczy w nich max 8 osób. Grupa ma charakter zamknięty (oznacza to, że po jej rozpoczęciu nie mogą już dołączać nowi uczestnicy).

W trakcie terapii grupowej nastolatek ma szansę poznać nowe osoby w swoim wieku, które przeżywają podobne trudności. Spotkania polegają głównie na wspólnej rozmowie – dotyczącej trudnych sytuacji, przeżywanych emocji, relacji z innymi. Co jakiś czas psycholog może zaproponować grupie wykonanie wspólnego zadania. Dzięki uczestnictwu w grupie, nastolatek ma szansę zobaczyć, jak widzą go inni, jakie wrażenie wywołują jego zachowania i sposób komunikacji, a także doświadczyć bliskich relacji z rówieśnikami. W pracy grupowej wykorzystywane będą różne techniki terapeutyczne i psychoedukacyjne.

Termin i miejsce grupy terapeutycznej:

Najbliższa grupa terapeutyczna rozpocznie się w październiku. Spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu w godzinach popołudniowych. Planowane jest dziesięć spotkań. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione po zebraniu całej grupy.

Miejsce: Radomsko.

Jaki jest koszt uczestnictwa w grupie terapeutycznej dla nastolatków?

Koszt jednego spotkania to 100 zł.

Opłata ma charakter abonamentowy i uiszczana jest z góry za cały miesiąc kartą, gotówką lub przelewem przed pierwszym spotkaniem w miesiącu lub jednorazowo za wszystkie spotkania.

Opłata nie jest zwracana w przypadku nieobecności na spotkaniach.

Kwalifikacja do grupy terapeutycznej:

Osoby zainteresowane udziałem w grupie (uczestnik wraz z rodzicami/ rodzicem/ opiekunem) zapraszamy na konsultację kwalifikacyjną z psychologiem prowadzącym (50 minut, 140 zł).

Spotkanie takie umożliwi poznanie osoby prowadzącej, a także wspólne ustalenie, czy terapia grupowa to odpowiednia formy pomocy. Nie każda osoba uczestnicząca w konsultacjach może zostać zakwalifikowana do grupy – w takiej sytuacji zaproponowane zostaną alternatywne formy pomocy.

Konsultacje kwalifikacyjne będą odbywały się do końca września 2022 roku lub do wyczerpania miejsc w grupie.

Grupę terapeutyczną prowadzi:

mgr Anna Dąbrowska – psycholog, psychodietetyk

Więcej informacji i zapisy: